DNA營養學進階研習課程表(36H)

2006     德國Dr. Baumann無毒有機保養品 

 

 日期                
       

726         基因分子生物學(The Molecular Biology of the Gene

823         傳訊息傳遞的認識

920         解讀基因組的演化過程

1018       人類疾病與遺傳學的關聯性
 

1122       基因如何決定我們的未來

1220       深入解析何謂DNA營養  

Leave a Comment

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *